Uprawnienia

Do dnia 12.02.2014

Uprawnienia w zakresie obsługi i konserwacji dla następujących urządzeń, instalacji i sieci:

GRUPA 1.
Urządzenia , instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną:
1) urządzenia i instalacje elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1kV w zakresie:

  • urządzenia napędowe do 5,5kW,
  • instalacje elektroenergetyczne,
  • prostowniki i akumulatory,
  • oświetlenie elektryczne wewnętrzne,

10) aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji niewymienionych w pkt.: 2.